Lbo_consulting

Witamy

LBO Consulting to zał‚ożona w roku 2005 roku firma dział‚ajaca w sektorze doradztwa inwestycyjnego i nieruchomości. Obecnie skupiamy się™ na dwóch głównych obszarach dział‚ania: 

Nieruchomoś›ci

  • Doradztwo i zarządzanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie
  • Doradztwo w transakcjach zakupu lub zbycia nieruchomoś›ci
  • Inwestycje własne w przedsięwzię™cia deweloperskie poprzez LBO Investments Sp. z o.o.

Inwestycje

  • Doradztwo transakcyjne (wykupy lewarowane, przejęcia, połączenia)
  • Pośrednictwo inwestycyjne (identyfikacja celu, inwestora)
  • Pozyskanie kapitału udział‚owego oraz dłużnego
  • Inwestycje własne w przedsię™biorstwa i projekty poprzez LBO Investments Sp. z o.o.

Marcin Borowski uzyskuje tytuł CCIM
...............................................................

więcej aktualności