Lbo_consulting

Witamy

LBO Consulting to dynamicznie rozwijająca się™ firma doradcza, zał‚ożona w 2005 roku, dział‚ajaca w sektorze doradztwa inwestycyjnego i nieruchomości. Obecnie skupiamy się™ na dwóch głównych obszarach dział‚ania: 

Nieruchomoś›ci

  • Doradztwo i zarządzanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie.
  • Doradztwo w transakcjach zakupu lub zbycia nieruchomoś›ci inwestycyjnych oraz komercyjnych.
  • Inwestycje własne w przedsięwzię™cia deweloperskie poprzez LBO Investments Sp. z o.o.

Inwestycje

  • Doradztwo transakcyjne (wykupy lewarowane, przejęcia, połączenia).
  • Pośrednictwo inwestycyjne (identyfikacja celu inwestycji, inwestora).
  • Pozyskiwanie kapitałĹ‚u udział‚owego oraz dłużnego.
  • Analityka finansowa i biznes planowanie.
  • Inwestycje w prywatne przedsiębiorstwa poprzez LBO Investments Sp. z o.o.

Marcin Borowski uzyskuje tytuł CCIM
...............................................................

więcej aktualności